Historiek

In 1910 werd in de parochie van Sint-Franciscus-Duffel Mijlstraat een “eigen” fanfare opgericht. Onrechtstreeks ontstond zij uit de “bond van het Heilig Hart”, die begin 1910 was gesticht. Toen de vlag van deze bond werd ingehuldigd, vroeg pastoor Dom om de plechtigheid op te luisteren met muziek. In juli van dat zelfde jaar was er de jaarlijkse missiedag, waar ook de paters-predikanten vroegen om tijdens het lof muziek te spelen.
Dit alles legde de grondslag voor voor de nieuwe fanfare, die op 10 oktober 1910 gesticht werd onder de naam “De Trouwe Vrienden”.

Het oorspronkelijke reglement van de nieuwe vereniging verwijst duidelijk naar haar wortels:
“Art. 1: In de “Bond van het H. Hart” werd gesticht de fanfaremaatschapij “De Trouwe Vrienden” in het jaar 1910 te Duffel Mijlstraat.”
“Art. 2: De maatschappij heeft voor doel alle deftige katholieken te verbroederen en liefhebbers van muziek te verenigen in een kring waarin allen zich deftig en vrolijk gedragen.”
“Art. 3: De Trouwe Vrienden zullen altijd gereed zijn om feesten op te luisteren, die voor strekking hebben dienst te bewijzen aan Godsdienst, Taal en Vaderland.”

De eerste voorzitter van de fanfare was de Mijlstraatse brouwer Flor Reynaerts, die ongetwijfeld af en toe de deuren van zijn brouwerij opende om in zijn ruime bierkamers de mannen van de muziekmaatschappij te ontvangen en hen te vergasten op zijn eigen brouwsel. De eerste dirigent was een zekere Torfs, caféhouder van herberg”De Belle Vue” in Lier. 4 Weken later al volgde koster en onderwijzer Corneel De Coster, die bij zijn vertrek in 1912 opgevolgd werd door Gommaar Van Dessel als bekwaam dirigent. Deze werd ook al vlug opgevolgd door Herman Dierickx in1913.

De eerste wereldoorlog betekende een lange pauze; de Duitse bezetter had alle muzikale ontspanning en uitvoeringen verboden. Omdat men de opeising van koper vreesde, werden de instrumenten veilig weggeborgen. Om de vereniging toch niet te laten ophouden werd van muziek overgeschakeld naar toneel: zo ontstond de toneelvereniging “De Trouwe Vrienden”. Na de oorlog ontstond zelfs een tweede fanfare, maar al snel kwam iedereen terug in het vertrouwde huis van de fanfare” De Trouwe Vrienden”.

In 1918 werd Jan Baptist Hendrickx de voorzitter. De drie volgende voorzitters kwamen allen uit dezelfde familie; August Verelst vanaf 1934, Voorzitter Johan Van Houtven
zoon René Verelst in 1971 die later in 1983 werd opgevolgd door diens zoon André Verelst. Huidig voorzitter Johan Van Houtven startte in 2011. De muzikale leiding van de fanfare werd bij de heropstart terug opgenomen door Herman Dirickx die in 1921 opgevolgd werd door zijn zoon August Dirickx. Nog andere dirigenten hebben het pad bewandeld: Jozef De Becker in 1960, Frans Dirickx in 1963, Walter De Meester in 1970. Jos Avonts kwam in 1977 aan de beurt. Ook in 2011 startte Stijn Aertgeerts als onze huidige dirigent. Sedert 1980 is Hugo Van Houtven onderdirigent.Huidige voorzitter

In 1968 kreeg de fanfare de titel “Koninklijk”. Datzelfde jaar werd een eigen lokaal opgericht in de Wandelingstraat, een lokaal waar de vereniging tot op de dag van vandaag een veilige thuishaven vindt.

In 1980 werd ook het toneelspel terug opgenomen. uit de fanfare groeide toen de toneelvereniging “De Vrolijke Vrienden” die tot op heden jaarlijks voorstellingen geeft.

Doorheen deze meer dan 100 jaren nam de fanfare regelmatig deel aan wedstrijden en behaalde daarmee zeer goede resultaten. Muziekdagen bij bevriende verenigingen, waaronder ook niet te vergeten bij onze dorpsgenoten van St-Cecilia, worden tot nu nog steeds met enthousiasme verzorgd. Zelf richt het Mijlstraats Muziekorkest jaarlijks een kerst-, lente- en parkingconcert in.