Huurreglement

 • Zaal reservatie via johan.van.houtven@gmail.com of telefonisch op
  0473 65 11 01 of via www.mijlstraatsmuziekorkest.be
 • De huurprijs voor de grote zaal is vastgelegd op €239,67 excl. BTW, reinigen inbegrepen.   (=€290 incl. BTW)
 • De huurprijs voor de kleine zaal is vastgelegd op €214,88 excl. BTW, reinigen inbegrepen. (=€260 incl. BTW)
 • Na betaling van de voorschotfactuur en het terugbezorgen van het ondertekende exemplaar van de huurovereenkomst wordt de reservatie pas definitief.
 • Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer BE16-0689-0184-2874, op naam van Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden, met vermelding van factuurnummer en datum waarop de verhuring plaatsvindt.
 • Het reserveren van de zaal op een datum later dan 1 jaar na de reservering kan. In dit geval kan de gehanteerde huurprijs (en de andere bedragen) hoger zijn dan in het contract vermeld. Deze verhoogde prijs zal dan ook aangerekend worden.
 • Voor het afhalen van de sleutel wordt er op woensdagavond voor de verhuring door de huurder telefonisch contact opgenomen (op nr 0473/65 11 01) om de afspraak te maken. De afhaling van de sleutel is op volgend adres: Binnenweg 257, 2570 Duffel, tenzij anders wordt afgesproken.  Na gebruik wordt deze daar terug bezorgd tenzij anders wordt afgesproken
 • De desbetreffende zaal is beschikbaar van 9.30 uur en moet ontruimd worden tegen de dag daaropvolgend om 5.00 uur.
 • De zaal dient achtergelaten te worden in de staat zoals ze zich bevindt bij de aanvang van de verhuring, enkel de vloerreiniging wordt door de verhuurder geregeld.
 • Tafels en stoelen worden enkel binnen gebruikt en worden na gebruik terug op de voorziene plaatsen gezet, de zaal wordt opgeruimd, mogelijke versiering wordt verwijderd. In de keuken worden alle gebruikte materialen afgewassen en terug op zijn oorspronkelijke plaats gezet. De huurder is verantwoordelijk voor de reiniging van keuken, aanrecht en toestellen. Enkel de reiniging van de vloer wordt geregeld door de verhuurder. Bij niet naleving wordt er een meerprijs van €20 excl. BTW per werkuur aangerekend.
 • Er wordt 1 vuilzak voorzien die mag gebruikt worden om afval te verwijderen. Afval, zoals restafval, (tafel-)papier, karton, … mag niet achtergelaten worden. Alle afval dient verwijderd te worden. Indien toch, zal er  een extra vergoeding aangerekend worden van minimum €50 excl. BTW en vermeerderd naar gelang de hoeveelheid van achtergebleven afval. Dit telkens €50 excl. BTW extra per vuilzak die moet verwijderd worden.
 • Frituurvet of –olie is niet ter beschikking. Zelf meegebracht frituurvet of –olie mag niet achter-gelaten worden. Indien toch, wordt er een extra vergoeding aangerekend van €40 excl. BTW.
 • Vaatdoeken en keukenhanddoeken zullen niet langer meer ter beschikking zijn.
 • Indien de mogelijkheid zich voordoet kan de zaal de avond voordien klaargezet worden. Is de zaal de dag voordien nog steeds vrij op 3 weken voor de eigenlijke verhuring, dan kan ze ter beschikking worden gesteld vanaf 17u, dit voor een huurbedrag van  €50 excl. BTW.
 • Frisdranken, bieren, fruitsap en koffie worden verbruikt vanuit de voorraad aanwezig in de zaal en worden per begonnen fles of begonnen verpakking aangerekend. Bij het verbruiken van zelf meegebrachte dranken, van de hierboven genoemde, zal er een compensatievergoeding aangerekend worden van €200 excl. BTW.
 • Wijn en cava kan ter beschikking gesteld worden op aanvraag, minsten 1 week op voorhand.
 • Bij een vermoedelijk verbruik van een groot aantal vaten bier of andere drank, dient dit een week op voorhand gemeld te worden. Begonnen vaten worden volledig aangerekend.
 • Zelf meegebrachte wijn en cava (of iets gelijkaardigs) is toegelaten. De lege flessen worden niet achtergelaten. Indien toch, wordt er €0,50 excl. BTW per lege fles aangerekend.
 • De frigo’s van de tooginrichting zullen gevuld zijn. Alle niet verbruikte dranken blijven op de juiste plaats in de frigo. Zo niet, zullen extra werkuren aangerekend worden.
 • Leeggoed dient verzameld te worden, enerzijds in de berging van de grote zaal en anderzijds in de keuken van de kleine zaal. Hiervoor zijn lege bakken ter beschikking, geen leeggoed bij de volle flessen.
 • Verwarming wordt na gebruik afgezet en alle lichten worden gedoofd, waterkranen worden dicht gedraaid. Bij verspilling van deze nutsvoorzieningen wordt dit doorgerekend aan de huurder.
 • Ramen en deuren worden bij het verlaten van de zaal afgesloten.
 • De factuur van de verbruikte dranken en eventuele extra kosten is te betalen ten laatste 15 dagen na factuurdatum door overschrijving op rekeningnummer  BE16-0689-0184-2874, op naam van Koninklijke Fanfare De Trouwe Vrienden, met vermelding van naam van de huurder, factuurnummer en datum waarop de verhuring plaatsvond.
 • Keukenmateriaal dient proper afgewassen en afgedroogd, terug op zijn oorspronkelijke plaats gezet of gelegd te worden.
 • Muurversieringen eigen aan de zaal, mogen niet verwijderd worden.
 • Versieringen aanbrengen, zowel binnen als buiten is toegelaten mits:
 • er geen beschadigingen worden toegebracht aan de infrastructuur.
 • ze vóór 5 uur ’s morgens terug verwijderd worden.
 • Alle meegebrachte voorwerpen of materialen, van huurder, traiteur,… zoals muziekinstallatie, podium, etensresten, zelf meegebrachte wijnflessen e.a. moeten ten laatste om 5 uur ’s morgens weer meegenomen worden.
 • Er mag niets achterblijven in de zaal.
 • Er mogen geen borden, schotels of andere keukenmaterialen  mee naar huis genomen worden.
 • Glazen moeten gespoeld, afgedroogd en op hun plaats in de rekken gezet worden.
 • Stukken gemaakt: dit ook melden ! Eventuele vergoeding wordt in rekening gebracht.
 • Indien de zaal niet meer verhuurbaar is door toedoen van de huurder, zullen de kosten die daaruit voortvloeien, doorgerekend worden aan de verantwoordelijke huurder.
 • Alle lichten, verwarming en elektrische toestellen, behalve de koeling van de dranken, moeten bij het verlaten van de zaal of bij niet-gebruik uitgeschakeld worden.
 • Omwille van de brandveiligheid dient u, bij het verlaten van de zaal, een inspectieronde te maken op eventuele (brand-)gevaarlijke toestanden. Lichten doven en verwarming uitschakelen en deuren en ramen afsluiten.
 • Om veiligheidsredenen mogen tijdens de activiteiten de toegangsdeuren in en naar de zaal niet met de sleutel afgesloten worden. Er moet ten allen tijde een vlotte evacuatie kunnen gebeuren.
 • De verhuurder kan ten allen tijde controle uitoefenen.
 • De zaal wordt verhuurd, het grasperk kan gebruikt worden indien de omstandigheden dit toelaten.
 • Er is een totaal rookverbod in alle gebouwen eigen aan de verhuurder.
 • Respecteer de nachtrust van de buren, geen geluidsoverlast !
 • De huurder dient zelf de nodige stappen te zetten om zich in regel te stellen met de melding van evenementen in Duffel. Zie www.duffel.be
 • De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen, veroorzaakt door verkeerd gebruik van de accommodatie.
 • De huurder is aansprakelijk voor eventuele overlast bij de buren. De wetgeving op nachtrust dient gerespecteerd te worden: geen geluidsoverlast en /of onwettelijke eigendomsbetredingen.

Prijslijst dranken

Artikel excl. BTW incl. BTW
alcoholvrije dranken    
Water natuur 1l 0,87 € 1,06 €
Water bruis 1l 0,87 € 1,06 €
Pepsi-cola 1l 2,18 € 2,64 €
fruitsap 1l 1,65 € 2,00 €
pepsi-cola max 20cl 0,68 € 0,82 €
limonade Val 25cl 0,84 € 1,01 €
Ice tea 25cl 0,84 € 1,01 €
tonic 25cl 0,92 € 1,11 €
Star alcoholvrij bier 25cl 1,13 € 1,36 €
alcoholische dranken    
primus 50l ** 170,40 € 206,19 €
primus 30l 103,36 € 125,07 €
primus 25cl 0,91 € 1,10 €
Super 8 Blanche 33cl 1,45 € 1,75 €
Mystic kriekbier 25cl 1,40 € 1,70 €
Tongerlo bruin 33cl 1,86 € 2,25 €
Tongerlo blond 33cl 1,86 € 2,25 €
Tongerlo Christmas 33cl * 1,86 € 2,25 €
Keizer Karel bruin 33cl 1,85 € 2,24 €
Keizer Karel blond 33cl 1,85 € 2,24 €
Keizer Karel Ommegang 33cl 1,85 € 2,24 €
Duvel 33cl 1,76 € 2,13 €
Witte wijn 75cl ** 5,16 € 6,25 €
Rode wijn 75cl ** 5,40 € 6,53 €
Cava 75cl ** 8,50 € 10,28 €
Koffie    
Koffie gewoon 1kg 18,18 € 22,00 €
Koffie gewoon 500g 9,09 € 11,00 €
Koffie deca 1kg ** 18,83 € 22,78 €
Koffie deca 500g 9,42 € 11,39 €

* seizoensaanbieding                    ** op bestelling

Prijzen onder voorbehoud van prijsstijgingen van de leverancier