Het najaar… nog helemaal in 2015

We zetten dit najaar verder met enkele activiteiten ten dienste van onze Duffelaars. Op 1 november kunt u ons aan het werk horen tijdens de Allerheiligenviering in de kerk van Duffel-Mijlstraat om 15u. Op 11 november is Duffel-centrum aan de beurt, tijdens de jaarlijkse hulde aan onze gesneuvelden.
Een ledenfeest kan natuurlijk ook niet ontbreken. Omdat alle muzikanten Sint-cecilia als patroonheilige bezitten, houden we ons ledenfeest ook elk jaar in de buurt van deze feestdag. Dit jaar zitten we er nauwelijks naast met ons ledenfeest op 21 november.