Najaarsbezigheden

Nu de zomer voorbij is zullen wij moeten zorgen voor de zonnige kantjes.
Zoals alle jaren zijn we vertegenwoordigd tijdens de ballonnekensstoet;
In oktober en november staan we paraat voor de medewerking aan enkele verbroederingsconcerten. Deze kunt u terug vinden in onze rubriek “Agenda”
November ten einde is het weer tijd voor ons jaarlijks ledenfeest
Zeker de moeite waard is onze tweede MijlstraatsMuziekOrkestKwis. Noteer alvast: 7 december 2013 om 20.00 uur MMOKwis in ons lokaal.